O mne

Narodil som sa v roku 1966 v meste Trstená. Vzťah k výtvarnému umeniu u mňa vznikal už v rannom detstve a následne sa pod vplyvom rôznych životných okolností formoval a vyvíjal až do súčasnej podoby.

Hlbšie som sa štúdiu umenia začal venovať na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore Výtvarná výchova. Počas štúdia som skúšal rôzne techniky a štýly výtvarného umenia, venoval som sa aj sochárskej tvorbe, ktorá sa preniesla do mojich obrazov. V nich kombinujem plastické, reliéfne kompozície s farbou, čím vznikajú obrazy s výrazným tretím rozmerom. Plastické prvky na obraze a metalické efekty spôsobujú to, že obraz sa mení dopadom svetla

Na obrazoch nezachytávam konkrétnu krajinu, ale dojem z krajiny, ktorú som predtým vnímal zmyslami, jej charakter a dušu. Snažím sa zachytiť teplo, chlad, vietor, dážď v kombinácii s mojimi subjektývnymi pocitmi.

Sledujte ma

Kontaktujte ma